Областная больница черкассы официальный сайт

Областная больница черкассы официальный сайтДепартамент охорони здоров’я та медичних послуг

У консультативно-діагностичному відділенні, яке розташоване на базі міської дитячої поліклініки №3 проводяться профілактичні медичні огляди дітей диспансерної групи та учнів 5-х класів.

Оглавление:

Оновлення графіків роботи лікарів-спеціалістів здійснюється щотижнево. . Читати далі »

«Еще ни один лентяй и алкоголик не дожил до глубокой старости »

Про продовження ремонту по міській дитячій поліклініці №2, вул.Кобзарська, 40У зв’язку із продовженням другої черги по заміні водовідведення та водопостачання у приміщенні міської дитячої поліклініки №2 за адресою вул.Кобзарська, 40 прийоми хворих та здорових дітей проводяться на площах дитячої поліклініки, не задіяних в ремонтних роботах. Робота поліклініки здійснюється згідно штатного режиму, за винятком лабораторії. Загальні аналізи крові, сечі та калу приймаються лабораторією, яка тимчасово працює на базі дитячої поліклініки №1 по вул.Благовісна,148.

У консультативно-діагностичному відділенні, яке розташоване на базі міської дитячої поліклініки №3 проводяться профілактичні медичні огляди дітей диспансерної групи та учнів 5-х класів. Оновлення графіків роботи лікарів-спеціалістів здійснюється щотижнево. . Читати далі »

Сучасний стан здоров’я дітей та молоді України

Ш а н о в н і ж и т е л і м. Ч е р к а с и

Всесвітня організація охорони здоров’я засвідчує, що захворювання та стани, пов’язані із способом життя людини, є причинами 70-80% смертності.Ще відомий лікар, мислитель Авіцена (рр.) сказав: «Людина, яка по . Читати далі »

Дизайн сайту — chmiacmsz

ДІТИ – НАШЕ МАЙБУТНЄ!

КОЖНА ДИТИНА МАЄ ПРАВО НА ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО І ПОВИННА СТАТИ ЛЮДИНОЮ, ОСОБИСТІСТЮ ТА ГІДНИМ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ!

Источник: http://chdml.at.ua/Черкаська обласна лікарня

Адреса

Час роботи

Комунальний заклад "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради" є потужним багатопрофільним, лікувальним закладом, на який покладається виконання функції третинного рівня надання медичної допомоги населенню області.

Саме на її базі сконцентровані практично всі види спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню: стаціонарної, консультативної амбулаторно – поліклінічної, виїзної планової.

Станом на 01.02.2015 року в складі лікарні функціонує 25 спеціалізованих стаціонарних відділень загальною потужністю – 865 ліжок, окрім того: відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 15 ліжок.

Єдиними в області є наступні структурні підрозділи: судинної хірургії, проктологічне, екстрагенітальної патології вагітних, алергологічне, нефрологічне, гемодіалізу, інтервенційної рентгенангіографії, дистанційної літотрипсії, стоматологічної хірургії, офтальмологічне, цереброваскулярної патології, сурдологічне, гіпербаричної оксигенації, лікувальної фізкультури та спортивної медицини, імунологічна лабораторія, кабінети: магніто-резонансної томографії, "Діабетичної ступні", "Діабетичної ретинопатії", "Діабетичної полінейропатії".

В поліклінічному відділенні надається консультативна допомога, з урахуванням прийому обласних позаштатних фахівців, за 28 спеціальностями.

На базі обласної лікарні функціонує 22 спеціалізовані лікувально-діагностичні служби, оснащені сучасною апаратурою та обладнанням. Фахівцями цих підрозділів забезпечується потреба населення області в таких складних інструментальних видах досліджень, як: магніто-резонансна томографія, ангіографія, нейрофізіологічні дослідження мозку, деякі види ультразвукового, ендоскопічного та інших видів досліджень, які проводяться лише на базі обласної лікарні.У 2014 році в лікарні отримали стаціонарну допомогу 28,3 тисячі хворих, поліклініку відвідали майже 153 тисячі пацієнтів, у відділеннях хірургічного профілю проведено понад 12,2 тисячі оперативних втручань, впроваджується 50 нових методик діагностики та лікування.

Широко використовуються такі сучасні медичні технології, як: гемодіаліз, перитонеальний діаліз, гемосорбція, ультрафільтрація, гіпербарична оксигенація, лапароскопічна діагностика та лапароскопічна хірургія, артроскопія, ендопротезування кульшових та колінних суглобів, мікрохірургія ока, підбір та постановка штучних оптичних лінз при катаракті, мікрохірургічні втручання при захворюваннях хребта, повний діапазон щелепно-лицевих операцій, ендоскопічні втручання при аденомі передміхурової залози, дистанційне дроблення конкрементів нирок та сечоводів, видалення конкрементів жовчних шляхів за допомогою ендоскопії та інше.

Источник: http://in.ck.ua/ua/cherkaska-oblasna-likarnya

КЗ «Черкасская областная больница» Черкасского областного совета

Адрес:

ул. Менделеева, 3

Телефон:

Коммунальное заведение «Черкасская областная больница» Черкасского областного совета — мощное многопрофильное лечебное учреждение, которое выполняет функции третичного уровня оказания медицинской помощи населению области.Главный врач — Дудник Александр Николаевич.

Виды специализированной медицинской помощи взрослому населению:

В составе больницы функционирует 24 специализированных стационарных отделения общей мощностьюкоек, а также отделение анестезиологии и интенсивной терапии на 15 коек.

Единственные в области структурные подразделения:

сосудистой хирургии, проктологическое, экстрагенитальной патологии беременных, аллергологическое, нефрологическое, гемодиализа, интервенционной рентгенангиографии, литотрипсии, стоматологической хирургии, офтальмологическое, цереброваскулярной патологии, сурдологическое, гипербарической оксигенации, лечебной физкультуры и спортивной медицины, иммунологическая лаборатория; кабинеты: магнито-резонансной томографии, «Диабетической стопы», «Диабетической ретинопатии», «Диабетической полинейропатии».

Ежегодно в больнице получают стационарную помощь более 28,0 тысяч больных, поликлинику посещают почтипациентов, в отделениях хирургического профиля проводится болеетысяч оперативных вмешательств, внедряется от 70 до 80 новых методик диагностики и лечения.

Функционируют высокоспециализированные областные центры:

аллергологический, сурдологический, нефрологический, острых панкреатитов, ревматологической, радиационной защиты населения, оказания медицинской помощи больным рассеянным склерозом, цереброваскулярной патологии, акушерства и гинекологии, гастроэнтерологический, урологический, эндокринологический, сосудистой хирургии, эндокринной хирургии, антирабической помощи, интервенционной радиологии, эндопротезирование, экстрапирамидных заболеваний, костно-гнойной хирургии, сложной моно- и политравмы, нейрохирургический, хирургии кисти и ступни.

Специализированная медицинская помощь оказывается не только в стенах больницы, но и при срочных вызовах врачей-консультантов в лечебные учреждения городов и районов области, где им нередко приходится становиться к операционному столу. Ежегодно специалистами областной больницы осуществляется около 3500 выездов к больным, госпитализированных в районных и городских больниц.

С целью приближения специализированной медицинской помощи к сельским обитателям, регулярно проводятся плановые выезды бригад специалистов центральные районные больницы и непосредственно в села. При выездах специализированные бригады специалистов в сельские регионы используют возможности передвижного лабораторно-диагностического кабинета, который оснащен современной аппаратурой и инструментарием для проведения лабораторных, эндоскопических, ультразвуковых и функциональных методов исследования.В больнице по состоянию на 01.01.2014 года работают 1660 физических лиц, в т.ч. врачей — 245, медицинских сестер — 632.

Научно-практические обобщения накопленного опыта заслушиваются на областных и больничных научно-практических конференциях, направляются для публикации в научных изданий.

Черкасская областная больница является базой Киевской медицинской академии последипломного образования (НМАПО) им. П.Л.Шупика для подготовки врачей семейной медицины, а также подготовки врачей-интернов, прохождения производственной практики студентами Национального медицинского университета имени акад. Богомольца и учениками Черкасского базового медицинского колледжа.

На базе больницы проводятся курсы информации и стажировки врачей, Республиканские научно-практические конференции, курсы повышения квалификации младших медицинских специалистов.

Решением аккредитационной комиссии МОЗ Украины Черкасской областной больнице в 2013 году подтверждено высшую аккредитационную категорию.Терапевтические отделения

Аллергологическое отделение

На базе областной больницы функционирует областной аллергологический центр.

В состав отделения входят:

отделение аллергологии на 40 коек, из них 35 — аллергологических, 5 — иммунологических

2 специализированных кабинета поликлинического отделения: аллергологический и манипуляционный

В областной центр направляются больные с впервые выявленным обструктивным синдромом, бронхиальной астмой (атопическая, аспириновая, астма физического усилия), поллинозами, аллергиями (инсектной, пищевой, медикаментозной и холодовой), аллергический ринит и конъюнктивит, крапивницей различной этиологии, атопическим дерматитами, иммунодефицитными нарушениями.Гастроэнтерологическое отделение

На базе отделения функционирует областной гастроэнтерологический центр.

При обследовании пациентов используются современные эндоскопические методики, в т.ч. хромодиагностическое обследование и ретроградная холангиопанкреатография, компьютерная томография, внутри-желудочная pH-метрия, ангиография сосудов брюшной полости, УЗИ-обследование с использованием допплерефекта, биопсия печени под УЗИ-контролем.

Выполняются необходимые клинические, биохимические, иммунологические и вирусологические обследования в т.ч. диагностика желудочного хеликобактериоза, ТОRСH-инфекции, лямблиоз, выявление маркеров вирусных гепатитов, антител к глиадину и прочее.

Отделение гемодиализа

Отделение гемодиализа входит в состав областного нефрологического центра, и имеет в своем составе 10 стационарных коек, 3 диализных зала и 2 сателлитные отдела диализа, расположенных на базе Уманской и Звенигородской центральных районных больниц.

Диагностическое отделение

Отделение создано с целью оказания медицинской помощи больным при атипичном течении разноплановой сложной соматической патологии, длительных лихорадках неясной этиологии, септических состояниях.Эндокринологическое отделение

Эндокринологическое отделение входит в состав областного эндокринологического центра.

В отделение госпитализируются больные с тяжелой эндокринной патологией:

сахарный диабет в стадии декомпенсации и диабетическим кетоацидозом

больные с хронической надпочечниковой недостаточностью в стадии декомпенсации и при угрозе или возникновении аддисонического криза

тяжелыми формами тиреотоксикоза с проявлениями декомпенсации и нарушениями сердечной деятельностинекомпенсированными формами гипотиреоза (микседема)

больные с патологией гипоталамо-гипофизарной области

Кардиологическое отделение

В кардиологическое отделение направляются больные с:

симптоматической артериальной гипертензией

ишемической болезнью сердцастенокардией ФК II-IV

острым коронарным синдромом

врожденными пороками сердца

нарушениями ритма и проводимости

воспалительными заболеваниями миокардакардиомиопатиями на фоне тяжелой сопутствующей эндокринной, нефрологической и бронхолегочной патологии

тромбоэмболии легочной артерии

Неврологическое отделение

В отделении оказывается консультативная амбулаторно-поликлиническая помощь профильными кабинетами консультативной поликлиники: неврологическим и цереброваскулярной патологии.

На базе неврологического отделения функционируют два областных центра:

Нефрологическое отделение

В составе областного нефрологического центра функционируют:нефрологическое отделение на 30 коек с блоком перитонеального диализа

отделение гемодиализа на 10 коек с тремя диализными залами

нефрологический кабинет поликлинического отделения

сателлитные отделения диализа, которые функционируют на базе Уманской и Звенигородской ЦРБ

Пульмонологическое отделение

Методы обследования и диагностики:рентгенологическое обследование органов грудной клетки, в том числе компьютерная томография с болюсным усилением

компьютерная спирография и спирометрия

ультразвуковое исследования сердца

лабораторная диагностика, включая исследования: бактериологические, иммунологические, ПЦР

Ревматологическое отделение

На базе областной больницы функционирует областной ревматологической центр.Основные направления деятельности:

первичная и вторичная профилактика ревматических заболеваний

диагностика на ранних стадиях ревматической патологии и своевременное качественное лечение современными методами

повышение уровня знаний по вопросам ревматологии врачей-терапевтов, врачей общей практики — семейной медицины

постоянное внедрение инновационных методов диагностики и лечения, постоянное повышение профессионального уровняОтделение цереброваскулярной патологии

Отделение было открыто в составе областного нейрососудистого центра.

Основные направления деятельности:

выявление на ранних стадиях сосудистой патологии среди населения области, особенно в молодом возрасте

своевременное оздоровление выявленных больных с целью предупреждения инсульта лечение мозговых инсультов на современном уровне

Отделение радиационной защиты населения

Отделение предназначено для обследования, лечения и реабилитации лиц, имеющих статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы и входит в состав областного центра радиологической защиты населения.На территории отделения расположены кабинеты: психотерапии, стоматологический и физиотерапевтический.

Госпитализация больных из городов и районов области осуществляется на основании отработанной талонной системы.

Показаниями для госпитализации в Центр являются: обострение хронических заболеваний, необходимость верификации диагноза и решения экспертных вопросов.

Хирургические отделения

Нейрохирургическое отделение

В отделении проводятся оперативные вмешательства на головном мозге, позвоночнике, сосудах головы и шеи, периферических отделах нервной системы по поводу опухолей, травм, пороков развития, дегенеративных заболеваний.

Обследования и оперативные вмешательства высокой степени сложности при:опухолях головного и спинного мозга различной локализации (базальные, конвекситальные, внемозговые и внутримозговые опухоли)

сосудистых заболеваниях ЦНС (инсульт-гематомы, мешковидные артериальные аневризмы, артерио-венозные мальформации) и при патологии экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий

травматическом поражении ЦНС (вдавленные переломы черепа, оболочковые и внутримозговые гематомы, декомпрессивно-стабилизирующие операции при травмах позвоночника любых локализаций)

дегенеративных заболеваниях позвоночника (грыжи межпозвонковых дисков, спондилолистез, нестабильность тел позвонков, стенозах спинномозгового канала)

травматических поражениях и заболеваниях периферической нервной системы

пластические, реконструктивные операции при наличии дефектов черепа

Ортопедическое отделение

На базе отделения функционирует 4 областных центра высокоспециализированной ортопедо-травматологической помощи:

Сложной моно- и политравмы

Хирургии кисти и ступни

Отоларингологическое отделение

оперативные вмешательства высокой степени сложности с применением крио и ультразвуковых методик, операционного микроскопа, хирургического лазера и другой микрохирургической техники

поднаркозные хирургические вмешательства у детей

лечение интраорбитального и внутримозговых синусогенных осложнений при воспалительных процессах

лечения хронических гнойных средних отитов, в том числе и при наличии внутримозговых осложнений

предоставление фониатрической помощи

Офтальмологическое отделение

Освоены и широко применяются такие современные методы: визометрия, биомикроскопия, прямая и обратная офтальмоскопия, рефрактометрия, скиаскопия, офтальмометрия, периметрия, УЗИ глаза, офтальмохромоскопия, тонометрия, гониоскопия, тонография, экзофтальмометрия, флуоресцентная ангиография.

Оперативные вмешательства: имплантация искусственного хрусталика, удаление возрастных и травматических катаракт (ФЭК), лазерная дисцизия вторичных катаракт, исправление косоглазия, антиглаукоматозные операции, склеропластические операции, операции на слезовыводящих путях, пластика век, лазеркоагуляция сетчатки, лазерная иридотомия, первичная хирургическая обработка ран глазного яблока и его придатков, интравитреальное введение лекарственных препаратов, удаление внутриглазных инородных тел

Проктологическое отделение

Единственное в области проктологическое отделение обеспечивает предоставление высокоспециализированной плановой и ургентной помощи населению области с проктологической патологией и является центром стажировки для врачей-хирургов.

иссечение анальных трещин, параректальных, ректовагинальных и толстокишечных свищей, пресакральных кист, кист копчика и других доброкачественных новообразований

папилэктомия, криптектомия, полипэктомия

операции при недостаточности анального жома (Тырш, Паркса и др.)

операция Болла (устойчивый анальный зуд)

радикальное лечение острого парапроктита с ликвидацией внутреннего отверстия

операции при эпителиально-копчиковых ходах

ургентные операции при толстокишечной непроходимости

право-и левосторонние гемиколэктомии, тотальная колэктомия, наложения различных стом

реконструктивные операции на толстой кишке

удаление инородных тел прямой и толстой кишок

проведение новокаина анального жома с его девульсией

ургентные операции при острых проктологических заболеваниях

Стоматологическое отделение

плановый операционный блок

два перевязочные кабинеты

Медицинским персоналом стоматологического отделения предоставляется круглосуточная ургентная и плановая консультативная помощь детскому и взрослому населению городов и районов области, а также выездная экстренная медицинская помощь по вызову.

Отделение сосудистой хирургии

Более 25 лет на базе областной больницы функционирует единственное в области отделение сосудистой хирургии.

В отделении лечатся больные с следующими патологиями:

облитерирующий атеросклероз, эндартериит, тромбангиит

острый восходящий тромбофлебит

острые артериальные тромбозы и эмболии

аневризмы, разрывы аневризм различной локализации

острые илеофеморальные флеботромбозы

Отделение торакальной хирургии

В отделении проводится хирургическое и консервативное лечение больных с травмами органов грудной клетки и гнойными заболеваниями, деструктивными процессами легких, патологией пищевода, средостения и диафрагмы.

предоперационная нормоволемическая гемодилюция

стентирование пищеводно-трахеальных свищей, рубцовых стенозов трахеи и пищевода

лечение фрагментированных, окончатых переломов ребер

Урологическое отделение

На базе урологического отделения в 2008 году создан областной урологический центр.

Проводятся оперативные вмешательства на мочеполовой системе:

  • простатэктомия, пиелолитотомия, уретеролитотомия, трансуретральная резекция аденомы простаты, нефрэктомия, нефротомия, уретеропиелонефростомия,

резекция почки, удаление кист почки и конкрементов из всех участков мочевыводящей системы

пластика мисочки-мочеиспускательного сегмента уретры и мочеточника, уретерокутанеостомия

операции с антирефлюксной защитой

Хирургическое отделение

Основным направлением работы хирургического отделения является оказание медицинской помощи больным с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, щитовидной и поджелудочной желез.

На базе отделения функционирует 2 областных центра:

для оказания помощи больным острым панкреатитом

С целью диагностики в отделении широко используются: пункционная биопсия щитовидной железы и органов брюшной полости под контролем УЗИ, рентгенологические методы, включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, эндоскопические, ультразвуковые, функциональные и лабораторные методы исследования

Акушерско-гинекологические

Гинекологическое

Гинекологическое отделение входит в состав областного центра специализированной акушерско-гинекологической помощи.

Основные направления отделения:

применение консервативных и оперативных методов диагностики и лечения

предоставление планово-консультативной и ургентной помощи в ЛПУ области вместе с обеспечение ургентной помощи женскому населению в составе акушерско-гинекологической бригады

Методы лечения гинекологической патологии:

лапароскопическое лечение бесплодия

реконструктивные операции на маточных трубах

лечение гнойных опухолей приложений

лечение спаечных процессов органов малого таза

В комплексном лечении септических состояний эффективно используется внутривенная лазеротерапия, гипербарическая оксигенация, озонотерапия, плазмоферез, ультрафильтрация, благодаря чему уменьшилось количество оперативных вмешательств с удалением женских органов.

Врачами отделения осуществляется прерывания беременности в сроке до 22 недель по медицинским показаниям (врожденные пороки развития плода).

Отделение экстрагенитальной патологии

С 2008 года отделение входит в состав областного центра специализированной акушерско-гинекологической помощи.

В структуре отделения включены: 7 палат для лечения беременных с осложненным течением беременности, инфекционный блок, родильно-послеродовой блок с тремя индивидуальными родильными залами, палаты интенсивной терапии новорожденных, 4 двухместных и 5 одноместных послеродовых палат совместного пребывания матери и младенца.

В 2008 году отделение получило сертификат «Больница, доброжелательная к ребенку».

Увеличился процент исключительно грудного вскармливания и партнерских родов.

Параклинические отделения и службы

Отделение анестезиологии и интенсивной терапии

Отделение находится в типичном, специально спроектированном помещении, в составе которого функционирует 15 коек интенсивной терапии и экспресс-биохимическая лаборатория.

В отделении проводится лечение тяжелых послеоперационных больных, а также больных с острым панкреатитом, желудочно-кишечными кровотечениями, лептоспирозом, ботулизмом, столбняком, отравлениями различного генеза, острой почечной недостаточностью, дыхательной недостаточностью II-III степеней и др.

Отделение гипербарической оксигенации (ГБО)

Гипербарическая оксигенация — вид интенсивной терапии, который основан на лечебных свойствах кислорода под давлением выше атмосферного и позволяет резко увеличить его доставку в ткани за счет дополнительного растворения в плазме крови и других жидких средах организма.

Абсолютными показаниями для применения ГБО являются: отравление окисью углерода (угарным газом) и цианидами, газовая инфекция и газовая эмболия.

В комплексном лечении метод ГБО широко и эффективно используется в хирургии, при сосудистой патологии, гастроэнтерологических, эндокринологических, неврологических, ревматологических заболеваниях, патологии беременных.

Эндоскопическое отделение

В эндоскопическом отделении проводятся: диагностические эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии.

При этом выполняются эндоскопические манипуляции: взятие материала на морфологическое исследование, хромоскопия, постановка уреазного теста, проведение зондов для энтерального питания.

Внедрена и используется ретроградная холангиопанкреатография, эндоскопическое лечение холедохолитиаза с папиллосфинктеротомия и изъятием конкрементов.

Отделение интервенционной радиологии

В составе отделения функционируют две рентгеноперационных, которые оснащены современной ангиографической аппаратурой.

проведение диагностических ангиографических исследований всех органов и систем организма

рентгенхирургические вмешательств на сосудах сердца, головного мозга, аорте и ее ветвях, магистральных сосудах, органах малого таза, конечностях и др.

Отделение является базой подготовки врачей медицинских учреждений Украины по вопросам диагностики, лечения и профилактики тромбоэмболии легочной артерии.

Бактериологическая лаборатория

Бактериологическая лаборатория функционирует, как самостоятельное отделение, в ее состав входит отдел полимеразной цепной реакции.

В лаборатории проводится исследование биологического материала:

человека (крови, мочи, ликвора, мазков из раневых поверхностей, ротовой полости, носоглотки, выделений половых органов, биопсийного материала и др.)

окружающей среды (воздуха, инструментария, смывов с поверхностей медицинского оборудования)

лекарственных средств на наличие патогенных и непатогенных бактерий

Клинико-диагностическая лаборатория

КДЛ проводит лабораторные исследования, которые назначаются врачами стационарных отделений, консультативной поликлиники, а также консультативные лабораторные исследования для КДЛ лечебных учреждений области.

Лаборатория является центром по межлабораторному контролю качества, который с 1976 года проводится ежеквартально.

общеклинические, гематологические, серологические, ИФА

определение гормонов щитовидной железы и надпочечников

клиническая биохимия, включая липидный, углеводный и водно-солевой обмен

Лаборатория клинической иммунологии

Иммунодиагностика проводится в централизованной лаборатории клинической иммунологии, которая организована на базе областной больницы в 1992 году. Лаборатория способна обеспечить население города и области иммунологическими методами исследования:

определение клеточного иммунитета (CD 3, CD 4, CD 8, CD 16, CD 22)

определение иммунорегуляторного индекса

определение гуморального иммунитета (Ig A, G, M), циркулирующих иммунных комплексов

определение факторов неспецифического иммунитета (фагоцитарное число, фагоцитарный индекс, НСТ-тест спонтанный и стимулированный, гемолитическая активность комплемента

проведение исследований, выполненных иммуноферментным анализом

определение сенсибилизации к медикаментам и пищевой аллергии

Отделение ЛФК и спортивной медицины

организация медицинского контроля по всем категориям лиц, которые занимаются физической культурой и спортом

предоставление организационно-методической помощи по вопросам рационального использования ЛФК в комплексе лечения и реабилитации пациентов

определение физического развития, состояния здоровья и функционального состояния организма лиц, которые занимаются физической культурой и спортом

профилактика и диагностика на ранних стадиях заболеваний

проведение восстановительного лечения (реабилитации) спортсменов после травм, операций, заболеваний, лиц, которые занимаются физкультурой и других слоев населения методами лечебной физкультуры

Кабинеты, входящие в состав отделения:

кабинет врачебного контроля

кабинет функциональной диагностики

кабинеты ЛФК (стационар, поликлиника)

кабинет лечебного массажа

Операционное отделение

Отделение имеет 15 операционных залов, в которых расположены 20 операционных столов, обеспечено необходимой аппаратурой согласно табелю оснащения.

Каждое отделение хирургического профиля имеет свою операционную.

Для оказания ургентной помощи выделено гнойную и чистую операционные, рабочие площади которых соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Хирургическая, гинекологическая, травматологическая, урологическая и нейрохирургическая операционные обеспечены эндоскопической аппаратурой, офтальмологическая и ЛОР — операционными микроскопами, ортопедо-травматологическая и нейрохирургическая — ЭОП.

Патологоанатомическое отделение

Отделение функционирует с 1986 года, как централизованное отделение, и обслуживает все (всего 20) областные и городские лечебные учреждения, функционирующие на территории областного центра.

В настоящее время отделение является консультативно-методическим центром, на базе которого проводится: интернатура по патологической анатомии врачей-интернов (подготовлено 18 врачей, из них 9 работают в Черкасской области), курсы информации и стажировки для врачей-патологоанатомов, курсы повышения квалификации лаборантов.

Приемное отделение

Отделение является структурным подразделением, которое связывает между собой поликлиническое и стационарные отделения при госпитализации и выписке больных.

В приемном отделении осуществляется квалифицированный и своевременный прием больных, направленных на стационарное лечение.

Больным предоставляется информация о правилах внутреннего распорядка больницы, а также — справочная информация родственникам госпитализированных с согласия последних, о месте их нахождения, порядок посещения, и тому подобное.

Рентгенорадиологическое отделение

Рентгенорадиологическое отделения — единственное ведомственное подразделение Департамента здравоохранения ЧОГА, которое занимается состоянием радиационной безопасности пациентов и персонала в рентген лечебно-профилактических учреждениях.

Основным направлением деятельности является приведение состояния радиационной безопасности рентгенкабинетов ЛПУ области в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Рентгенологическое отделение

Рентгенологическое отделение Черкасской областной больницы содержит в своем составе:

4 кабинеты, которые расположены в разных корпусах

кабинет спиральной компьютерной томографии, оснащенный медицинским спиральным рентгеновским компьютерным томографом

централизованную бариевую кухню, рентгеновский архив и отдельные помещения для хранения расходных материалов

Отделение отвечает гигиеническим требованиям по обустройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, проведение рентгенологических процедур и имеет лицензию, выданную северной инспекцией по ядерной и радиационной безопасности Государственного Комитета ядерного регулирования Украины на осуществление рентгенологических исследований.

Стерилизационное отделение

Централизованное стерилизационное отделение обеспечивает все технологические процессы приема, стерилизации, хранения и выдачи инвентаря, перевязочного материала, операционного белья и других изделий медицинского назначения. Расположено отделение в отдельном помещении, которое построено в 2004 году по типовому проекту.

Отделение оснащено современными автоклавами, машинами для упаковки инструментария, дезинфицирующими средствами, инвентарем, тестами контроля качества стерилизации, крафт-бумагой для стерилизации суховоздушным методом и упаковочной бумагой, что дает возможность сохранения стерилизационного материала сроком до 1 года.

Сурдологическое отделение

В 2005 году на базе сурдологического кабинета областной больницы был открыт областной сурдологический центр, который объединяет взрослую и детскую сурдологические службы области.

Имеющаяся материально-техническая база дает возможность:

обследования шепотной и разговорной речи у людей с патологией слуха

тональной аудиометрии у взрослых и детей

компьютерного подбора слуховых аппаратов известных производителей

компьютерного налаживания слухового аппарата в соответствии со степенью снижения слуха пациента

занятий по адаптации к слуховому аппарату

занятий по развитию речи у детей с недостатками слуха

методики биноурального слухопротезирования у детей

изготовление индивидуальных ушных вкладышей

изготовление индивидуальных внутриушных и внутриканальных цифровых слуховых аппаратов

внедрение в практику методики открытого слухопротезирования

Отделение трансфузиологии

Работа в отделении трансфузиологии проводится по следующим направлениям:

І. Производственная трансфузиология:

агитация и пропаганда донорства

учет и медицинское освидетельствование доноров

заготовка, переработка крови на компоненты

хранение донорской крови и ее компонентов

обеспечение потребностей больницы в компонентах и препаратах крови (форменные элементы крови, свежезамороженная плазма, альбумин, иммуноглобулин, факторы свертывающей системы)

ведение документации по получению и расходованию компонентов и препаратов крови

составление отчетов по утвержденным формам МОЗ Украины

ІІ. Клиническая трансфузиология:

инфекционная и иммунологическая сертификация крови доноров

контроль за организацией трансфузионной помощи в отделениях и требований

инструкции по технике переливания компонентов и препаратов крови

консультативная и лечебная помощь в случае возникновения посттрансфузионных осложнений

систематический анализ обоснованности назначения трансфузионной терапии в каждом отделении больницы

внедрение альтернативных, кровосохраняющих технологий: аутодонорство, аутогемотрансфузий, процедуры гемодилюция, реинфузии крови

внедрение методов гемотерапии, озонирование и УФО крови, как альтернативных, терапевтически эффективных методов, в лечебной практике с патогенетической и саногенетической целью

Отделение ультразвуковой диагностики

В отделении УЗИ выполняются следующие диагностические исследования:

трансабдоминальные ультразвуковые исследования

ультразвуковые исследования с использованием внутриполостных датчиков — интравагинальные исследования женских половых органов.

ультразвуковые исследования поверхностных структур: щитовидная железа, молочные железы (с двух сторон), лимфатические узлы, коленные суставы и мягкие ткани

ультразвуковые исследования сосудов с цветным допплеровским картированием: брюшного отдела аорты, периферических сосуды (верхние и нижние конечности), магистральные сосуды

ультразвуковые исследования органов грудной клетки — определение свободной жидкости в плевральной полости

ультразвуковые исследования новорожденных

Отделение литотрипсии (Урат)

Отделение рентген-ударноволновой литотрипсии функционирует в составе областного урологического центра. Основной задачей отделения является оказание высококвалифицированной медицинской помощи больным мочекаменной болезнью методом дистанционной литотрипсии (ДЛТ).

Принцип лечения основан на самостоятельном отхождении фрагментов камней почек и мочеточников после их бесконтактного разрушения ударной волной, которая формируется вне тела человека и проходит сквозь мягкие ткани, не повреждая их.

Физиотерапевтическое

Основная задача отделения — лечение больных с помощью природных и преформированных физических факторов.

Отделение физиотерапии размещено в трех корпусах больницы.

Оснащено аппаратурой всех видов физиотерапевтического воздействия: электролечение, светолечение, ингаляционное лечение, водолечение, микроволновая резонансная терапия, озонотерапия, иглорефлексотерапия, энтеральная оксигенотерапия.

Применение современных методик лечения:

природный минерал «Бишофит» для электрофореза, фонофореза, ванн и аппликаций при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, гинекологических заболеваниях

лечебные грязи в виде гальваногрязи, магнитогрязей, местных и полостных аппликаций

озонотерапия при: заболеваниях внутренних органов и кожи, гинекологической и сосудистой патологии, трофических язвах и косметологических дефектах кожи

микроволновая резонансная терапия при: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энурезе

лазеротерапия: внешняя, надвенное облучение крови, полостные процедуры

Отделение функциональной диагностики

В отделении функциональной диагностики областной больницы проводятся функциональные методы исследования дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. А именно:

сердечно-сосудистой системы: ЭКГ, ЭКГ с нагрузкой и фармакологическими пробами, велоэргометрия, реовазография, реовазография с фармакологическими пробами, реография легких, капилляроскопия, холтеровское мониторирование ЭКГ, холтеровское мониторирование АД, допплеровское ультразвуковое исследование сердца

дыхательной системы: спирография, спирография с бронхолитиками, исследование функции внешнего дыхания

нервной системы: электроэнцефалография, реоэнцефалография, эхоэнцефалография, допплеровские транскраниальной исследования сосудов головы и допплеровские исследования сосудов шеи, нейромиография и вызванные потенциалы.

Источник: http://med36.com/medobject/20267

Про поліклініку

Черкаська обласна дитяча консультативна поліклініка була створена в складі Черкаської обласної дитячої лікарні в червні 2011 року. Консультативна поліклініка обслуговує дитяче населення Черкаської області віком від 0 до 18 років. Проводяться консультативні прийоми лікарями вищої, першої та другої кваліфікаційних категорій. Персонал закладу має відповідну підготовку, що забезпечує надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Для отримання консультативної допомоги в закладі необхідно мати при собі такі документи:

· направлення із центральної районної лікарні, поліклініки,

· дані обстеження (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі) ;

· довідка про епідеміологічне оточення, яка дійсна три дні з часу видачі;

. амбулаторна карта з місця проживання.

Новини

Проведення самозапису в консультативній поліклініці.

Для покращення обслуговування дитячого населення Черкаської області вирішено проводити самозапис в консультативній поліклініці жителів Черкас та Черкаського району при наявності направлення, амбулаторної картки і обстежень.

Відвідувачі, які записалися на прийом не повинні в день прийому звертатися в реєстратуру. Тому що картка і талон будуть знаходитися в кабінеті лікаря.

В подальшому планується розробити програму для запису онлайн.

З 18.12.17 по 21.12.17 р. будуть прийматися всі відвідувачі — з направленнями і без направлень. Батьки, які не матимуть направлень, бюудуть писати заяву в оперативному відділі і здаватимуть благодійний внесок через банкомат на рахунок поліклініки.

Завжди раді надати Вам медичну допомогу.

Вдячні за довіру.

Колектив обласної дитячої консультативної поліклініки.

Увага! Інформація для відвідувачів!

Інформуємо відвідувачів поліклініки:

1. картки в реєстратурі оформляються бескоштовно;

2. талони видаються бескоштовно;

2. якщо у вас виникли зауваження до роботи реєстратури, прохання звертатися до кабінету старщої медичної сестри або в кабінет завідувача поліклініки;

3. для того щоб уникнути черг в реєстратурі прохання до відвідувачів : якщо ви прийшли на консультацію до лікаря який приймає після 12:00 займайте чергу в реєстратуру з 11:00.

В поліклініці є кімната для матері і дитини. Можна переглянути мультфільми по телевізору на першому і другому поверхах, прогулятися по галереї.

Не забувайте, що лікарі не можуть приймати необмежену кількість відвідувачів. Від підвищеного навантаження страждає як якість обслуговування пацієнтів, так і здоров`я самого лікаря.

Дякуємо за розуміння і довіру.

Працівники обласної дитячої консультативної поліклініки.

Фотогалерея

Відгуки та коментарі

Велика подяка лікарю офтальмологу Кушнір Ларисі Іванівні і її медсестричці Тані за чуйне ставлення , доброзичливість.Пояснили все доступно,тактовно.Щиро вдячні!

Чередниченко Б.М. врач -травматолог,сегодня требовал с меня взятку,когда же я возмутилась,послал меня на все четыре стороны!я этого так не оставлю,такая мразь не должна носить белый халат и называться врачем!

хочу висловити велику подяку врачу Эвтушевська Тетяна Олександривна за ии впевненисть акуратнисть та професийний пидхид до своеи справи ДЯКУЕМО

Хочу пожаловаться на Бершадскую В.С. лора, за операцию ребенку по удалению аденоидов потребовала деньги и не стесняясь называет сумму. Это у нас в стране так борются с коррупцией? Примите пожалуйста меры.

Я регистратуру дозвонился ток на второй день где ето видано!Примите меры!

Статьи

Випадок з лікарської практики.

На консультацію до дитячого невролога звернулась дитина К., 16 років із скаргами на періодичні оніміння правої руки. Під час огляду була виявлена неврологічна вогнищева симптоматика. Призначені обстеження в тому числі магнітно-резонансна томографія глвного мозку. Хворий лікувався і наглядався у офтальмолога з приводу сліпоти на ліве око та розбіжну косоокість зліва.

Заключення: МР ознаки аномалії розвитку лівої гемісфери мозку у вигляді порушення формування борозен та звивин — лісенцефалія з гетеротопією кори, септо-оптична дисплазія, відсутність прозорої перетинки.

Источник: http://odp1111.nethouse.ru/

Черкасская областная больница

Контактная информация

  • Украина

(Ближайшая станция метро)

Расположение на карте

ТОП медицинских центров Украины

г. Полтава, ул. Небесной Сотни, 81, (0(круглосуточно),

г. Луганск, Клиника временно приостановила работу, Телефон горячей линии71-70

г. Одесса, ул. Армейская, 8-В,

г. Киев, бул. Т. Шевченко, 17, ,, ,

г. Харьков, ул. Сумская, 13, ,

г. Киев, ул. Электриков, 29а,

г. Киев, с. Плюты, ул. Лесная, 14, , , .

г. Донецк, Клиника временно приостановила работу., Телефон горячей линии71-70

г. Киев, ул. Деловая (ул. Димитрова), д. 5-Б, +3. Бесплатная телефонная линия для жителей регионов Украины-955

г. Белая Церковь, бульвар Александрийский 25/2, (0(круглосуточно);0-00

г. Киев, ул. Константиновская, 57,

г. Чернигов, ул. Героев Чернобыля,3, (0(круглосуточно);0-00

г. Херсон, пр.Ушакова, 35а; ТОЦ «Адмирал», (0

г. Ужгород, пр. Свободы, 43, (0;

г. Киев, ул. Р. Окипной, 4а, ;

г. Киев, ул. Р. Окипной, 4, ;

г. Киев, б-р Вернадского, 36, ,

г. Трускавец, ул. Суховоля, 33, +38 (03,,,

г. Киев, Киевская область, Обуховский районс.Плюты ул. А.Малышко,27, ,

г. Киев, ул. Павловская, 26/41; ул. Глубочицкая, 40х; ул. Деловая 2-Б; ул. Срибнокильская 20,

г. Киев, ул. Боткина 4, ,

г. Луцк, вул. Винниченка 14, (0

г. Кропивницкий, ул. Большая Перспективная,8, (0(круглосуточно);

г. Киев, ул. Васильковская, 38, офис.2, 1 этаж, , , ,

г. Житомир, вул. Черняховського, 4,2 55

г. Николаев, ул. Чкалова, 91а, (0(круглосуточно)

г. Хмельницкий, ул. Подольская, 10, (0

г. Днепр, пр. Д.Яворницкого, 107а,

г. Харьков, ул. Я. Мудрого, 30А, (057) 719–7777 (круглосуточно)

г. Мариуполь, пр-т. Металлургов, 29 , (0(круглосуточно)

г. Киев, ул. Днепровская набережная, 23, + 47 17

г. Киев, ул. Сеченова, 7а, +3, +3, +3

г. Ровно, ул. С. Петлюры, 19,0-50,0 50

г. Одесса, ул. Малая Арнаутская, 56, (0(круглосуточно)

г. Черновцы, проспект Независимости, 121, (0,

г. Симферополь, ул. Желябова, 9а, (0; моб:

г. Киев, ул.Большая Васильковская, 126, +3; +3

г. Киев, ул. Большая Васильковская, 25, , ,

г. Киев, ул. Стретенская, 4/13, Женская консультация52,, Урологическое и терапевтическое отделения16,,,

г. Донецк, пр. 25-тия РККА, дом 16, +380 (62),889,988,889

г. Кривой Рог, пр. Гагарина 4б,

г. Киев, ул. Ованеса Туманяна, 3, ,

г. Запорожье, ул. Панфиловцев, 7, 238, 238

г. Киев, ул. Соломенская, 11а, (круглосуточно)

г. Львов, пр-т Черновола, 45а, ул Зубровская, 21, (многоканальный),0-00

г. Тернополь, ул. Качали С., 5, (0

г. Киев, ул. Ярославская, 6, ;

г. Черкассы, ул. Чехова, 43, (0(круглосуточно);0-00

г. Сумы, ул. Харьковская, 23, (0(круглосуточно)

г. Трускавец, вул. Суховоля 25,, + 17 54, + 88 64

г. Киев, ул. Павловская, 26/41,

г. Винница, ул. Пирогова, 34, (0,

г. Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 1, 4 этаж, ; ; (0

г. Киев, ул. Елены Пчелки, 3а,

г. Севастополь, улица Суворова, 39 (2 этаж), +7(;(бесплатно для РФ)

г. Днепр, ул. Глинки, 7,

г. Киев, ул. Багговутовская, 14, ,

г. Одесса, ул. Жуковского, 33,5-00,5-76

г. Киев, ул. Глубочицкая, 17г,

г. Трускавец, пр. Кобзаря 1, +380 (3,+380 (3

г. Киев, проспект Георгия Гонгадзе, 18 Ж, +

Другие сервисы:

Мы в социальных сетях:

Наши партнеры:

При использовании материалов сайта, ссылка на сайт обязательна.

Торговая марка и торговый знак EUROLAB™ зарегистрированы. Все права защищены.

Источник: http://www.eurolab.ua/catalogue/12349

Областная больница Черкассы

Хотел написать про областную больницу г.Черкассы по адресу Менделеева, 3. Направили меня туда на медкомиссию. Значит, пришел, отдал карточку на регистратуру, которая находиться в поликлинике возле главных корпусов больницы (такое невзрачное 2-этажное здание) потом, пошел к хирургу-травматологу, который находился в главном корпусе больницы. Долго искал, куда собственно идти, затем нашел. Поднялся на 2 этаж. Затем выловил одну из медсестер и спросил, где находиться врач, который мне нужен, она ответила, что в ординаторской, но толи у них проверка, толи санстанция нагрянула, и чтоб возвращался не ранее, чем через 2 часа, затем, меня культурно выпихнули с этажа. 2 часа я блуждал вокруг да около, затем пошел туда и таки нашел врача. И первый вопрос его мне был – тебя где носило столько времени, ибо у него операция. Я ответил, что медсестра сказала мне, что у них проверка, на что он спросил меня, что впервые про это слышит, и ничего такого у них за сегодня не было ! Но это еще было только начало. Затем, он выдал мне направление на рентген. Выстояв в очереди на него больше часу, я зашел, начал раздеваться, уже стал на аппарат, и тут медсестра, которая это делает, культурно спросила – а есть ли у меня деньги. На что, я тихо офигевая ответил – нет. Она сказала мне одеваться и выметаться из кабинета (прямым текстом) я пытался спорить, аргументируя, что медицина у нас в стране бесплатная, Областная больница Черкассы тоже к этому списку относится и у меня на рентген есть направления ! Медсестра ответила, что это не ее проблемы и демонстративно пригласила в кабинет другого пациента, даже не дав времени мне одеться. На следующий день, я взял побольше денег и опять поехал в это «заведение» опять выстоял очередь на рентген и заплатил за снимок 50 грн. Затем с этими снимками пошел к врачу, врач написал заключение (но не на бланке) и сказал опять идти в поликлинику при областной больнице г. Черкасс, там на 1 этаже медсестра должна вписать мне заключение в бланк. Пошел. Нашел тот кабинет, увидел гигантскую очередь, но все равно прорвался в кабинет, медсестра сказала, что мне заключение в бланк должен был написать врач, но после 10 минут моих упрашиваний ее (а к врачу я обратиться не мог, он ушел на операцию), она все таки согласилась, но сказала, что это будет не ранее, чем часа через 4, так как очень занята. Пока я сидел там, насмотрелся на ужасы нашей медицины. Еще и врача не было, и всех принимала медсестра, которая мне помочь должна была. В очереди сидели и бабушки под 90, и грудные младенцы с родителями, возле кабинета с одной стороны было 2 туалета, которые не закрывались, и с которых страшно воняло, с другой был старый рентгеновский кабинет, в котором были НЕ ЗАКРЫТЫ двери в ту комнату, где сам аппарат находиться. В один момент мне показалось, что людей за животных держат, а Областная больница Черкассы – это зоопарк или бойня животных на мясокомбинате, если не сказать концлагерь. Наконец то вышла медсестра и отдала мне тот бланк с заключением. Правда, был и позитивный момент, денег она за это не взяла. Сказала, пойти к главврачу на 2 этаж и поставить подпись. Я поднялся к главврачу, прождал еще 1 час, пока не появился этот самый главврач (толстый такой дядька) когда я попытался зайти к нему в кабинет, он меня выгнал со словами – идите к моей заместительнице, пусть она поставит подпись. Заместительницу я ждал еще полчаса. Когда она все таки появилась, начала расспрашивать, кто я, откуда и зачем вообще сюда пришел. В конце концов подпись все таки поставила. Вышел уставший, злой, и пообещал сам себе в такие заведения больше ни шагу. Вот такая она областная больница г.Черкассы.

Или идите туда с немалым количеством денег в кошельке (с деньгами отношение к вам меняется кардинально) либо запасайтесь нервами и терпением. Ибо не каждый такое сможет вынести.

14 комментариев, написать комментарии (отзывы) к Областная больница Черкассы

Убийцы в белых халатах

Не знаю смысла этих комментариев,ведь иногда приходит время,и все-равно выхода нет:нужно идти в эти заведомо ненавистные учреждения! До получения «услуги» боишься скотского отношения,вынужден задабривать персонал-совать деньги,а заплатив,презираешь себя: стал соучастником и пособником людишек в халатах-взяточников,обогащающихся на человеческом несчастье,и достойных разве что тюремного заключения! И так – по кругу,и нет ему конца. Липко и противно.

Областная больница это – жесть.Сначала отправили в поликлинику ,а оттуда в больницу.В регистратуре мне с потерей зрения пришлось искать в тетрадке № карточки,ну это такое (типа знать должна наизусть) .Врач окулист осмотрев сказал идите к неврапатологу,неврапатолог сказала сделаете МРТ приходите,а сейчас гуляйте.И при этом я почти ничего не вижу на один глаз!,и голова расскалывается.Пошла назад к окулисту,он говорит ну если вы так хотите я вас могу положить,)) нормально вообще всё это?!Положили, осмотр врача ждала 3 часа и в это время врач не был на операции ,просто никто не хотел меня лечить,так как за операцию они получают деньги ,а за лечение неврита – нет.В итоге з горем пополам прошла курс лечения лечащий врач который выписывал меня ни разу не осмотрел и ни единого разу не спросил о моём самочувствии.Меня посылали на консультации к неврапотологу которая,вышла и сказала приём окончен приходите завтра,я попросила примите пожалуйста(в очереди просидела 4 часа,сначала не к тому врачу направили)а она :Я сказала приходите завтра вы лежите в больнице вот и лежите! Я пришла на следующий день ,а говорят нет её приходите завтра. Хочу сказать что в отделении офтальмологии есть хороший врач Кирьян Павел Николаевич хороший специалист и хороший человек!,на момент данного лечения был в отпуске.

И осторожно злой, плохой врач Кочугур Владимир Леонидович,его даже деньги не «облагораживают»,на пациентов ему «ать»он их воспринимает как средство заработка,ксати берёт больше остальных.Зачем пишу для того ,чтобы прочитав знали к кому не надо попадать,ведь предупреждён значит вооружён. Не болейте!

Неделю в отделении реанимации находилась мама. Не могу сказать ничего плохого. Денег не требовали, не хамили. Медикаменты естественно покупаешь самостоятельно. Отдельно хочу выделить Бардашевского Павла Викторовича – спокойный, адекватный и главное квалифицированный врач. Спасибо медсестрам 4 поста и санитаркам за внимательное обращение.

Областная это ужас… достаточно регистратуры пол-ки. куда смотрит руководство.

в областной больнице в отделении неврологии зав. отделения Атамась Наталья Васильевна сволочь конченная и тупорылая оформляя человека на группу требует взятку в размере 5000 итысяч гривен. Не давайте этой собаке денег. А когда лечит и у человека осложнения пошли, то и смотреть не хочет, не то что говорить, оно падло видите-ли занятое и у нее нет времени на разговоры и быстренько выписывает человека…Еще там есть Дроботенко Валентина, взяточница по крупному сука конченная,мелких купьюр не берет, она делится с этой Атамась. Ее туда на работу когда-то муженек пристроил и зад ей прикрывает вдруг что…

Инфа немного устарела, атамась уже берет по пятьсот долларов США,вот так.

пришлось оперироваться в отделении нейрохирургии обласной больницы Очень боялась нервничала. Давно потеряла веру в порядочность и профессионализм врачей, но мне очень повезло. Я попала к замечательному доктору профессионалу и человеку с большой буквы Бозунов Максим Владимирович. Спасибо ему огромное, что поставил на ноги. О отделении можно говорить долго и много хорошего внимательные, отзывчивые, всегда улыбка радует больных, а ведь мы не всегда в хорошем настроении. Правда есть у них главная медсестра, это отдельный экземпляр, такое ощущение, что она бессмертная хамство и грубость это ее манера отношения как с больными так и с персоналом Просто не приятно наблюдать как она себя ведет и это у же на протяжении многих лет мне приходится подлечиваться в отделении и наблюдать эту картину Жалко девченок они очень стараются.Спасибо всем

Ляшенко Д.С., груба, склочна, важка людина! Гидко згадувати про спробу поспілкуватися! Ні крапельки людяності і співчуття! Не розумію чого такі люди ідуть в лікарі! Не уміє вести себе з хворими! Ніхто не чекав що вона кинеться на шию і буде співчцвати і цілувати, але бути чемною, спокійною, компетентною людиною, лікар повинен бути. Не знаю, мабуть буду писати в МінОхорони здоров’я.

Лікувався в обласній лікарні (відділення торакальної хірургії).

Загалом лише позитивні враження склались як від роботи медсестер так і від лікарів.

Хочеться відмітити Швайгера І.Й та Рогатого П.М – хороші лікарі з хорошим ставленням до пацієнтів.

Грошей ніхто не вимагав не рахуючи купівлі медикаментів за свій рахунок (звичайна практика для України)

Лечилась в Областной больнице г.Черкассы. Приехала по направлению от врача стоматолога из Золотоноши! меня приняли в ординаторской на прием,вежливо выслушали ,посмотрели(радикулярная киста),лечащим меня врачем был Примак Александр Сергеевич хирург-стоматолог!Скажу сразу,у врача дар от бога,настолько аккуратно и хорошо прошла опрация,постоянно наблюдает за состоянием больных!Сказали когда приехать ложиться,за день до операции приехала! Медперсонал вежливый,санитарочки веселые и общительные,честно скажу первый раз вижу настолько хорошее отношение в больнице…В разных отделениях по-разному возможно, если нужна будет помощь в челюстно-лицевой хирургии,разочарованы не останетесь однозначно..Будьте здоровы!

Пришлось лечь в Областную больницу в хирургичесское отдиление на 4-м этаже на операцию,надо было удалить желчный пузырь. Пролежал неделю прокапался а потом доктор говорит выпишу тебя на неделю а через неделю приедеш и чтоб при себе было 8-10 тысяч гривен на операцию.Лечащим врачом у меня был Липко Юрий Михайлович взяточник обдирают людей и пенсионеров до последней копейки,а сами живут на широкую ногу.Куда смотрит руководство больницы. А еще говорят борьба с корупцией.Надо обращатся на телевидение чтобы опозорили на всю страну. Может кто то подскажет телефон горячей линии телевидения

Эти пидары на 4 этаже чуть и мою маму не залечили до смерти, я вовремя ее забрал и отвез в киев. Эти гандоны хирурги – атамаси, липки только бабки вымагают. И воопще в хирургии контингент конченый, что медсестры, что врачи.

Я, просто фшоке . Первый список в хирургии получил от медсестры. Скупился, я на 624 грн. лох-конкрэтный. Весь список – стиральные и моющие… Прикинул, что меня ждет дальше и «сделал ноги»…

Источник: http://odoktore.com/oblastnaya-bolnica-cherkassy.html